Algemene Voorwaarden

Inschrijving

 • Voorafgaand aan ieder seizoen worden de sporters, bestaande leden of nieuwe potentiële leden, door de Regionale WaterPoloSchool (RWPS) Regio West uitgenodigd om deel te nemen aan het programma.
 • Sporters kunnen zich ook zelf aanmelden, vertegenwoordigers van clubs kunnen sporters aanmelden, sporters kunnen geselecteerd worden door KNZB, regio en door de RWPS Regio West zelf.
 • Na aanmelding kan er een intake gesprek plaatsvinden. Ook een proeftraining kan plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten van deze kennismaking kan de sporter uitgenodigd worden voor deelname aan het RWPS Regio West programma. Bestaande leden behoeven geen intake gesprek te voeren.

Lidmaatschap

 • Een lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd in tijdvakken van 1 jaar / 1 seizoen, lopende vanaf 1 september dan wel bij aanvang van de trainingen.
 • De lidmaatschapsbijdrage, welke jaarlijks op 1 augustus wordt vastgesteld, kan op verzoek worden voldaan per maand of per kwartaal. De bijdrage wordt in zijn geheel geïncasseerd zodra de betreffende sporter deel neemt aan het programma van de RWPS.
 • De RWPS Regio West behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen, echter u wordt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 • Reeds betaalde lidmaatschapsbijdragen worden niet terugbetaald.
 • Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden stopgezet, tenzij de RWPS Regio West gerede redenen heeft samenwerking op te zeggen.
 • In geval van langdurige ziekte kan per maand opschorting plaatsvinden. De kosten hiervan bedragen 1 maandtermijn en is slechts mogelijk onder overleg van een doktersverklaring.

Rechten en plichten

 • De afstemming van de verschillende sportactiviteiten van de leden kan worden geadviseerd door de coördinator van de RWPS.
 • Bij ziekte en/of blessures dient de trainer voor aanvang van de training geïnformeerd te worden en treedt het standaard protocol in werking. Het advies van de partners van de RWPS is bindend voor het kunnen uitoefenen van de sportactiviteiten bij de RWPS Regio West.
 • Om deel te kunnen nemen aan internationale activiteiten dient het lid in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) en (doorlopende) reisverzekering.
 • Persoonlijke gegevens en aanwezigheidsstatistieken van de sporter worden vastgelegd in een gegevensbestand en worden mogelijk, echter alleen ten behoeve van het kunnen uitoefenen van de RWPS Regio West activiteiten, beschikbaar gesteld aan andere organisaties/instellingen (bijv. KNZB, Regio, toernooi organisaties, etc.). Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.
 • Ieder lid van de RWPS Regio West en ouder(s)/verzorger(s) van dit lid dienen zich te gedragen volgens de normen en waarden zoals de RWPS Regio West en KNZB die uitdraagt (voor details zie aparte sectie). Wangedrag zal leiden tot onmiddellijke uitsluiting, zonder enige restitutie van de lidmaatschapsbijdrage.
 • Het bestuur van WOC Regio West, handelend onder de naam RWPS, behoudt zich het recht voor personen de toegang tot activiteiten, georganiseerd door de RWPS Regio West, te weigeren.

Normen en Waarden

 • De RWPS Regio West heeft een gedragscode opgesteld voor sporters, hun ouders/verzorgers en trainers/coaches, welke onderdeel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden.
 • NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Het telefonisch meldpunt van het NOC*NSF (0900-2025590) is 24 uur zeven dagen per week bereikbaar en men kan hier terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het NOC*NSF heeft een eigen uitgebreide brochure aangaande seksuele intimidatie samengesteld, evenals een handzaam verkorte versie.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan activiteiten van de RWPS Regio West geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de verblijven waar het WOC Regio West / RWPS haar functie uitvoert.

Wijziging van de Voorwaarden

 • De RWPS Regio West behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen. Alle leden zullen van deze wijziging op de hoogte worden gebracht.

Wij gebruiken cookies op deze website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Voor meer info zie onze  Privacy Policy