OVER ONS

De organisatie RWPS Regio West

RWPS Regio West

De Regionale WaterPoloSchool (RWPS) in Regio West

In de KNZB Regio West, die in het verleden bestond uit de Kringen Haaglanden, ZRO en Gouwe Rijnstreek, is een structuur voor de RWPS opgezet, één organisatie met meerdere trainingslocaties. De aansturing vindt plaats vanuit een gemeenschappelijk bestuur, waarin vanuit de KNZB Regio West een vertegenwoordiging plaats heeft genomen.

In Regio West, is er middels het aanbod vanuit de RWPS, sprake van een eenduidige structuur waarbij er een organisatorische en sporttechnische samenwerking is. De “basislaag” van de trainingslocaties wordt gevormd door de Regionale WaterPoloSchool (RWPS). Deelname aan de RWPS heeft enerzijds het doel kinderen van verenigingen in Regio West in staat te stellen extra trainingen te volgen en (o.a. middels scholing en kennisoverdracht) die verenigingen verder te helpen in hun sporttechnische ontwikkeling. Anderzijds biedt de RWPS de mogelijkheid talenten te identificeren, die wellicht de mogelijkheid en ambitie hebben hogerop te kunnen komen in de waterpolosport.

De programma’s van de RWPS zijn toegankelijk voor alle kinderen uit de Regio West. KNZB Regio West ondersteunt de RWPS, financieel en bestuurlijk. Op deze manier wordt de waterpolosport breed gestimuleerd en kan ieder kind en iedere vereniging daarvan profiteren.

Voor de kinderen en de ouders van de kinderen staat het vrij om te kiezen bij welke locatie in Regio West zij de trainingen gaan volgen. De RWPS-trainingen worden op dit moment aangeboden in Den Haag en Dordrecht. Tijdens het seizoen worden er vanuit de RWPS ook clinics en toernooien georganiseerd.

Op alle trainingslocaties zal dezelfde sporttechnische aanpak en organisatie tot stand gaan komen en talentvolle sporters dus op dezelfde manier opgeleid zullen worden, ongeacht op welke locatie zal worden getraind.

RWPS – Talentontwikkeling naast de verenigingen

Naast trainingen van de club, zijn er extra trainingsmomenten voor kinderen die meer willen trainen en op zoek zijn naar mogelijkheden om te ontdekken hoe ze goed ze kunnen worden als waterpolospeler. Daarvoor zijn onderstaande initiatieven.

Kinderen in de leeftijd 8 tot 14 jaar, die meer willen trainen, kunnen terecht bij de regionale WaterPoloSchool (RWPS). Vanuit de regionale WaterPoloSchool wordt één of tweemaal per week extra getraind. Onder leiding van gekwalificeerde trainers kan er samen met andere kinderen, die dezelfde motivatie hebben, aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de individuele waterpolovaardigheden.

Om jonge waterpolotalenten te ondersteunen bij hun ontwikkeling zijn er verdeeld over het land verschillende door de KNZB erkende en ondersteunde Regionale Waterpolo Scholen (RWPS) en Regionale Trainingscentra (RTC).

De doelstelling van een RWPS is om de E- en D- jeugdspelers wekelijks een extra training in de regio aan te bieden ter aanvulling op de clubtrainingen. Op alle RWPS-locaties wordt gewerkt volgens het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo (MOW). Het MOW is opgesteld door de talentcoaches van de KNZB. De RWPS-activiteiten vormen hiermee samen met het trainingsaanbod van clubs, de eerste stapjes in talentscouting binnen het waterpolo.

RTC’s zijn bedoeld voor scholieren in de onderbouw van de middelbare school. In een RTC wordt er viermaal per week een volwaardige training aangeboden. Trainen bij een RTC kan op uitnodiging en vindt plaats naast de reguliere trainingen bij de club. Het totaal aan trainingsuren per sporter voldoet hiermee aan de eisen uit het MOW. Een RTC is bedoeld voor spelers in de leeftijd van 12-17 jaar met aantoonbaar talent en de benodigde ambitie om een echte topspeler te worden. Er zijn in de Regio West een 3-tal RTC’s : Voor info over het RTC zie de betreffende website voor locatie Den Haaglocatie Leiden en locatie Dordrecht.

Wij gebruiken cookies op deze website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Voor meer info zie onze  Privacy Policy